Termografering av Fastighet


 
Dåligt isolerad husgavel. Vit färg visar värmeläckaget på utsidan.


Termografi är ett bra verktyg för att förebygga och hitta brister i byggnaderna.
T.ex. identifiera köldbryggor, påvisa bristande isolering, samt fuktskador.Fasadbilder av hyreshus


 

 


Värmeläckage i vägg


 

 


Värmeläckage i hörn