Blower Door Retrotec Q46Vi trycktestar ditt hus med hjälp av Retrotec Q46och på så vis mäts tätheten i lokalen, den s.k. klimatskärmen. Man får då fram mängden luft som läcker ut.
Härmed ser man om byggnaden uppfyller de krav som Boverkets byggregler föreslår.
Testfakta visar resultatet av läckagetestet.
Vi kombinerar trycktestet med värmekamera för läckagesökning. Det visas i en rapport med en IR-bild samt en digitalbild var bristerna finns.

 

Blower Door Retrotec Q46

Används vid bl.a. :
Nybyggnad av lokaler
Energibesiktningar
Om – tillbyggnationer
Arbetsunderlag vid förbättring och tätning för att spara energi.


Ett exempel på hur bilder från ett trycktest och läckagesökning med värmekamera
kan se ut.