Termografi hittar värmeförluster.


Lokalisera läckor i papptak.


Där papptaket läcker in vatten där leds värmen ut.


Värmekameran är ett hjälpmedel att hitta dessa läckor.


Vi besiktigar taket före läggning av den nya pappen.


Stora läckor betyder stor värmeförlust.