... mot kostsamma vattenskador

Läckage kring utrustning inkopplad på vattensystemet vållar årligen röt- och fuktskador för enorma belopp. Läckagen upptäcks ofta först i efterhand och fastighetsägaren tvingas allför sent konstatera kostsamma fukt - och mögelangrepp. VIWA WATERSAFE känner av läckaget i samma ögonblick det uppkommer, stänger omedelbart vattentillförseln och utlöser larm .


WIWA WATERSAFE bygger på en enkel och samtidigt
säker teknik. En högkänslig sensor känner av läckaget
och skickar en signal till en magnetventil som stäng-
er av vattentillförseln . I samma ögonblick utlöses ett
larm. Läckan uppmärksammas på så vis direkt samti-
digt som vattensamlingar kan undvikas .


Wiwa Watersafe finns i två utföranden. En trådbunden
version används då endast ett riskområde avsäkras,
t.ex. kring diskmaskiner , kaffeautomater etc.
Den nya trådlösa versionen möjliggör utplacering av
flera sensorer på ett avstånd av upp till 200 meter med
koppling till gemensam avstängningsventil monterad
på inkommande vattenledning.


Klicka här för att ladda ner produktblad.